Mănăstirea Turnu de Prahova

Un colt de rai și vindecare sufleteasca! 

Mănăstirea Turnu de Prahova este așezată in localitatea Târgșoru Vechi la circa 10-12 km fata de Ploiești. 

Prima atestare documentara a Târgșorului este datata 1413, într un hrisov dat de voievodul Mircea cel Bătrân. Pe la Targusor s au perindat multi domnitori, boieri și negustori care au ridicat aici biserici. 

Domnitorul Vladislav al 2-lea locuiește o perioada la Targsor  unde în anul 1447 ridica o biserica. 

La rândul sau Vlad Ţepeş ridica aici în anul 1461 o biserica domnească cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae de la care se păstrează pana astăzi  pisania din piatră masivă "Cu mila lui Dumnezeu, Io Vlad Voievod şi Domn a toată Ţara Ungrovlahiei, fiul marelui Vlad Voievod, a zidit şi a săvârşit această biserică, iunie 24, în anul 6969 (1461), indictionul 9”.

Voievodul Neagoe Basarab, care trăiește și el o perioada la Targsor(1512-1521) ridica și el o biserica ale cărei ruine se mai puteau observa încă pe la jumătatea veacului. 

În anul 1536, negustorii din Targsor ridica o biserica care va rămâne nepictata, cunoscuta mai târziu ca Biserica Alba având ocrotitori pe Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon.

Și voievodul Mihnea Turcitul construiește la Targsor în anul 1589 o biserica al cărui hram este Adormirea Maicii Domnului. Astăzi se mai păstrează din aceasta biserica doar peretele dinspre miazăzi.

Cel mai important ctitor a fost un domnitor pe nume Antonie Voievod(1669-1672) care a restaurat mănăstirea ridicata de Vlad Țepeș și i a adăugat hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. 

 Și Voievodul Constantin Basarab Brâncoveanu a locuit o vreme la Targsor , perioada în care reface zugraveala bisericii și o  decorează cu fresce și portrete ale lui și ale Doamnei Maria. 

Mai târziu, domnitorul Grigorie II Ghica a închinat mănăstirea, spitalului"Sfantul Pantelimon", al săracilor din București. 

Spre sfârșitul secolului al 19 lea, obștea bisericii a început sa se risipească și vreme de aproape 100 ani, lăcașul a rămas în ruina. 

În apropierea ansamblului mânăstiresc gasim ruinele a doua biserici. 

1.Biserica Alba, despre care  va spuneam mai sus ca a fost ridicata de care negustori și nu a fost pictata niciodată. 

2.Biserica Roșie, ctitorita de Domnul Mihai Turcitul în secolul al 16 lea. 

Mănăstirea Turnu astăzi. 

Viata de obște de la Turnu a fost reluata după 1997 prin strămutarea a 3 viețuitoare de la Mănăstirea Sitaru.Staret al micii obște este părintele Valentin Matu. 

În 1998 încep lucrările de consolidare. Mai întâi este consolidat zidul bisericii, apoi sunt montate noi clopote, urmează împrejmuirea așezământului cu un gard, acoperișul bisericii. Rand pe rand, an după an se lucrează la consolidarea chiliilor, la restaurarea picturii, se montează un nou iconostas și chiar pardoseala este înlocuită cu una noua din placi de granit. 

 
De jur împrejurul zidurilor exista un trotuar lat, din pietre de rău. 

Zidurile care înconjoară ansamblul mânăstiresc sunt protejate de un acoperiș din sindrila. Intram în curtea ansamblului mânăstiresc printr un gang boltit, unde pe ziduri vezi pictați o parte din domnitorii, voievozii care au trecut pe aici. 

În partea stânga găsim pangarul. 
La sud găsim biserica lui Antonie Vodă zugrăvita în alb. 

Staretia și un rand de chilii. 

Aici odihnește tatăl doamnei Marica Brâncoveanu. 
Totodat  a fost refăcută și Biserica Albă, ctitorie a lui Mihnea Turcitul, în momentul de fata cu rol de muzeu. 
Lângă Biserica Albă se află un sit arheologic ale unor vechi therme romane. Momentan sunt vizibile doar amprentele pe sol ale fostelor ziduri ale thermelor. Acestea sunt protejate de un acoperiș imens, ondulat.


La circa 250 m fata de ansamblul mânăstiresc găsim ruinele bisericii ridicata de voievodul Mihnea Turcitu(Biserica  Roșie) din care se mai păstrează doar peretele dinspre miazăzi. 
Înainte de restaurare! 
După restaurare! 

În apropierea bisericii ctitorita de Mihnea Turcitul se afla conacul Morutzi, ridicat la începutul secolului XX de către familia Morutzi. 

Castelul este într un stadiu avansat de degradare și nu poate fi vizitat. 

Castelul aparține mânăstirii iar starețul, părintele Valentin, vrea sa restaureze clădirea și sa o transforme într o clinica medicala naturista. 


Cu speranța că v a plăcut plimbarea de astăzi va mulțumesc pentru vizita și va doresc o seara plăcută! 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 
  • Cu Medi in bucatarie © 2012 | Designed by Designer Link, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes